Warunki dla sprzedających

 1. Zgłoszenie koni do aukcji należy przesłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.bhss.baborowko.pl.

 2. Do aukcji zgłoszone mogą zostać konie w wieku minimum 4 lat, z predyspozycjami sportowymi, w szczególności w kierunku skoków przez przeszkody i WKKW.

 3. Konie zgłoszone do aukcji muszą mieć dokument identyfikacyjny (paszport konia) oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie.

 4. Termin przesyłania zgłoszeń koni do aukcji 15.08.2020 r.

 5. Zgłoszone konie zostaną poddane ocenie komisji weryfikacyjnej, wyznaczonej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 • Konie zgłoszone do aukcji muszą zostać zaprezentowane podczas sesji zdjęciowej i filmowej. Termin sesji filmowej i zdjęciowej: 25.08.2020 r. – Baborówko

 1. Konie zgłoszone do aukcji muszą zostać poddane badaniu klinicznemu wraz ze zdjęciami RTG, wykonanemu przez lekarzy weterynarii z kliniki EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny podczas sesji zdjęciowej albo w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

 2. Konie zakwalifikowane do aukcji należy przywieźć na miejsce aukcji najpóźniej w środę 23.09.2020 r. do godz. 16.00. Organizator zapewnia ściółkę (słomę).

 3. W dniach 23-25.09.2020 r. konie aukcyjne mogą wziąć udział w jazdach testowych, Organizator aukcji we współpracy ze Sprzedającym skoordynuje ilość oraz godziny jazd testowych. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do jazdy testowej.

 4. W sobotę (26.09.2020 r.) o godz. 16.00 konie aukcyjne wezmą prezentacji koni (Arena A), Sprzedający lub wskazany przez niego jeździec zobowiązany jest do przedstawienia konia w trzech chodach oraz w skokach pod siodłem – dostępne przeszkody parkurowe oraz przeszkody terenowe.

 5. W sobotę (26.09.2020 r.) o godz. 20.00 odbędzie się licytacja koni, Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do licytacji. Organizator zapewnienia prezentera.

 6. Po zakończonej aukcji konie wracają do macierzystej stajni, chyba, że kupujący odbiera konia bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

 7. Za zgłoszenie konia i udział w aukcji sprzedający ponosi opłatę w wysokości 1.950 PLN brutto, która zawiera:

 • Opłatę organizacyjną za udział w prezentacji i aukcji, promocję konia na stronie internetowej wydarzenia i w katalogu aukcyjnym

 •  Badanie kliniczne wraz ze zdjęciami RTG wykonane przez lekarzy EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny w terminie i miejscu ww. wskazanym przez Organizatora.

 • Boks ze ściółką (słoma) w terminie 23-27.09.2020

 • Film promocyjny i zdjęcia wykonane w terminie i miejscu ww. wskazanym przez Organizatora

 • Ubezpieczenie konia

 1. W przypadku wycofania konia przyjętego do aukcji po 25.08.2020 r. Sprzedający ponosi pełną opłatę za udział w Aukcji.

 1. Organizator w porozumieniu ze Sprzedającym ustali cenę wywoławczą konia, od której rozpocznie się licytacja.

 • W przypadku sprzedaży konia w wyniku działań Organizatora podczas Aukcji Sprzedający zapłaci Organizatorowi prowizję w wysokości 8% netto (+23% VAT) od wylicytowanej ceny sprzedaży konia.

 • W przypadku sprzedaży konia po zakończeniu Aukcji Sprzedający zapłaci Organizatorowi następującą prowizję:

  - w terminie od 1 do 30 dni od zakończenia Aukcji w wysokości 8% netto (+23% VAT) od ceny sprzedaży konia
  - w terminie od 31 do 60 dni od zakończenia Aukcji w wysokości 5% netto (+23% VAT) od ceny sprzedaży konia