1. Wszyscy uczestnicy zawodów wjeżdżają lub wchodzą na teren zawodów wyłącznie wjazdem lub wejściem wskazanym przez Organizatora.
 2. Na terenie zawodów mogą poruszać się: zawodnicy i członkowie ekipy, osoby oficjalne, zaproszeni goście, przedstawiciele mediów, publiczność, wystawcy, obsługa zawodów i wolontariusze.
 3. W razie chęci otrzymania akredytacji prasowej, przedstawiciele mediów proszone są o zgłoszenie na adres@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. W punkcie kontrolnym Służba Bezpieczeństwa sprawdza i weryfikuje zawodników z listą dostarczoną przez Federację Narodową, przedstawicieli mediów z akredytacją medialną, wystawców oraz gości - przeprowadza wywiad zdrowotny (oświadczenie) i mierzy temperaturę.
 5. Pomiar temperatury jest anonimowy i jest warunkiem wpuszczenia na teren zawodów.
 6. Stwierdzenie stanu podgorączkowego powyżej 37,5 stopnia oraz gorączki skutkuje niewpuszczeniem danej osoby na teren imprezy.
 7. W pomieszczeniach zamkniętych (m.in. stajnie, biuro zawodów, restauracja, toalety) obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
 8. Zgodnie z zaleceniami, należy systematycznie myć ręce wodą z mydłem oraz odkażać ręce w punktach dezynfekcji rozlokowanych m.in.: w toaletach, w biurze zawodów, w strefie rozgrywania konkursu, w strefie stajni.
 9. Jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:

  - Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na terenie zawodów;
  - Powiadomić telefonicznie o sytuacji Organizatora (tel: +48 795 556 230);
  - Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną:
  - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach + 48 500 062 249
  - adres: ul. Bolesława. Chrobrego 8 64-500 Szamotuły
  - lub całodobową infolinią NFZ +48 800 190 590;
  - Zastosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 10. Na terenie zawodów obowiązkiem wszystkich uczestników jest zachowanie dystansu społeczny minimum 1,5 metra.

  - Na terenie zawodów rekomendujemy uczestnikom stosowanie się do następujących zaleceń:
  - Unikanie dotykania okolic twarzy, a zwłaszcza oczu, ust i nosa.
  - W strefie gastronomicznej oraz w strefie wystawców w miarę możliwości korzystanie z płatności bezgotówkowej.
  - Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu: zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem, a najlepiej jednorazową chusteczką, którą następnie należy jak najszybciej wyrzucić do kosza na odpady do tego przeznaczonego, po czym dokładnie umyć ręce.
  - Unikanie dotykania powierzchni dotykowych.
  - Częste dezynfekowanie telefonu komórkowego oraz trzymanie go z dala od ogólnodostępnych blatów, stołów i innych powierzchni dotykowych.
  - Stosowanie się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz zapoznanie się z informacjami, dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 11. Na terenie zawodów obowiązuje zakaz tworzenia zgromadzeń.
 12. Do biura zawodów, poza jego obsługą, mają wstęp wyłącznie osoby oficjalne, zawodnicy oraz członkowie ekip.
 13. Do strefy stajni mają prawo wstępu wyłącznie: osoby oficjalne, obsługa zawodów i wolontariusze, zawodnicy i członkowie ekip.
 14. Uczestnicy Zawodów, biorąc udział w imprezie, akceptują powyższy regulamin oraz zobowiązują się dostosować do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO. Udział w imprezie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niestosowanie się do regulaminu przez uczestników.