Program zawodów

Środa, 27 września 2017

16.00 – Otwarcie stajni 

 

Czwartek, 28 września 2017

12.00 – 18.00 Baborówko Horse Sale Show Aukcja koni sportowych – jazdy testowe

16.00 – Oficjalna Inspekcja tras CIC2*,CIC1*, CNC P, CNC L

17.00 – Zamknięcie list startowych

16.00 – 17.00 – Familaryzacja CIC2*,CIC1* – Czworobok A

18.00 – Otwarcie tras crossu

20.30 – Briefing powitalny – Riders Bar Kuźnia

 

Piątek, 29 września 2017

Arena A

7.30 – 8.00 Familaryzacja CIC2*,CIC1* – Czworobok A

9.00 – 17.00 Ujeżdżenie CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Ujeżdżenie CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

Arena B

12.00 - 18.00 Baborówko Horse Sale Show Aukcja koni sportowych – jazdy testowe
Arena C2

8.30 – 15.00 Ujeżdżenie CNC P

Ujeżdżenie CNC P Finał Juniorów Młodszych

Arena C

8.30 – 17.00 Ujeżdżenie CNC L Finał Młodzików i Amatorów

Ujeżdżenie CNC L

Arena D

9.00 – 13.30 Skoki CNC P

15.00 – 17.30 Skoki CNC L

18.00 – 18.30 – wjazd do wody CNC L i CNC L Finał Młodzików i Amatorów

20.00 – Briefing przed próbą terenową – Riders Bar Kuźnia

 

Sobota, 30 września 2017

8.15 Cross CNC L

Cross CNC L Finał Młodzików i Amatorów

Cross CNC P

Cross CNC P Finał Juniorów Młodszych

13.10 Dekoracja CNC L, Dekoracja CNC P

13.45 Cross CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Cross CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

16.30 Prezentacja koni aukcyjnych – Arena A

20.00 Baborówko Horse Sale Show – Licytacja i Wooden Barn Party - Stodoła

 

Niedziela, 1 października 2017

8.00 Przegląd koni CNC L Finał Młodzików i Amatorów, CNC P Finał Juniorów Młodszych,

CIC1*, CIC2*

10.00 Skoki CNC L Finał Młodzików i Amatorów

11.45 Skoki CNC P Finał Juniorów Młodszych

13.00 Skoki CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

15.00 Skoki CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

16.30 Zakończenie zawodów

 

Program zawodów może ulec zmianie. Wszystkie zmiany będą publikowane na tablicy ogłoszeń.