Przed aukcją:

 • możliwość zapoznania się z wynikami profesjonalnych badań weterynaryjnych, obejmujących m.in. badanie kliniczne z endoskopią i czternaście zdjęć RTG;
 • możliwość konsultacji z lekarzami wet. z kliniki Equi Vet Serwis Dr Macieja Przewoźnego;
 • możliwość wzięcia udziału w jazdach testowych i konsultacjach weterynaryjnych w środę (w godz. od 16:00 do 19:00) oraz w czwartek i piątek (w godz. od 10:00 do 18:00), po wcześniejszym umówieniu;
 • oficjalna prezentacja koni przed aukcją odbędzie się na hipodromie A w sobotę o godz. 16:00.

Proste zasady:
 • brak wadium;
 • otwarty charakter licytacji bez konieczności wcześniejszej rejestracji;
 • licytacja odbywa się w polskich złotych w kwotach netto, a minimalne postąpienia to 1000 zł, przy wybranych koniach zostanie doliczony 8% VAT, co zostanie wskazane przez aukcjonera.
 
Po przybiciu:
 • konieczność pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 10 minut od przybicia;
 • trzy dni na zapłatę całkowitej ceny sprzedaży;
 • odebranie konia jest możliwe po zapłacie całkowitej ceny sprzedaży;
 • możliwość zapłaty całkowitej ceny sprzedaży w walucie Euro (EUR), powiększonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% łącznej kwoty sprzedaży;
 • oferujemy możliwość ubezpieczenia konia i pomoc w organizacji transportu.