Program imprezy

Piątek, 29 września 2017

Arena A

9.00 – 17.00 Ujeżdżenie CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Ujeżdżenie CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

Arena B

12.00 - 18.00 Baborówko Horse Sale Show Aukcja koni sportowych – jazdy testowe

Arena C2

8.30 – 15.00 Ujeżdżenie CNC P

Ujeżdżenie CNC P Finał Juniorów Młodszych

Arena C1

8.30 – 17.00 Ujeżdżenie CNC L Finał Młodzików i Amatorów

Ujeżdżenie CNC L

Arena D

9.00 – 13.30 Skoki CNC P

15.00 – 17.30 Skoki CNC L

 

Sobota, 30 września 2017

8.30 Cross CNC L

Cross CNC L Finał Młodzików i Amatorów

Cross CNC P

Cross CNC P Finał Juniorów Młodszych

13.10 Dekoracja CNC L, Dekoracja CNC P

13.45 Cross CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Cross CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

16.30 Prezentacja koni aukcyjnych – Arena A

20.00 Baborówko Horse Sale Show – Licytacja - Stodoła

 

Niedziela, 1 października 2017

8.00 Przegląd koni CNC L Finał Młodzików i Amatorów, CNC P Finał Juniorów Młodszych,
CIC1*, CIC2*

10.00 Skoki CNC L Finał Młodzików i Amatorów

11.45 Skoki CNC P Finał Juniorów Młodszych

13.00 Skoki CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

15.00 Skoki CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

16.30 Zakończenie zawodów